Czy jest Pan częścią wrocławskiego świata informatycznego, czy mocno współpracuje Pan z konkurencją, dogrywając sobie z nimi ceny dla klientów czy przekazuje informacje o klientach innym firmom informatycznym?

Czy jest Pan częścią wrocławskiego świata informatycznego, czy mocno współpracuje Pan z konkurencją, dogrywając sobie z nimi ceny dla klientów czy przekazuje informacje o klientach innym firmom informatycznym?