Czy mogę zawrzeć umowę stałej opieki informatycznej?

Czy mogę zawrzeć umowę stałej opieki informatycznej?