Outsourcing usług i opieki informatycznej

W czasach kryzysu gospodarczego i na etapie wychodzenia z niego, większość właścicieli czy osób decyzyjnych w firmach i instytucjach staje przed koniecznością obniżenia kosztów. Jednym z istotnych składników kosztowych jest utrzymanie personelu informatycznego.

Z jednej strony zatrudniony na stałe informatyk wydaje się być osobą niezbędną – zwłaszcza gdy „coś nie działa”. Z drugiej jednak strony przez znaczną część czasu systemy informatyczne działają przecież w większości firm poprawnie i doraźna pomoc informatyczna nie jest potrzebna przez cały czas. Stwarza to dylemat dla zarządów czy kadry kierowniczej – z jednej strony koszty, z drugiej problem w przypadku sytuacji awaryjnej.

Rozwiązaniem tego dylematu są usługi i opieka informatyczna oferowane na zasadach outsourcingu. Usługi te mogą być świadczone z dojazdem do klienta lub zdalnie poprzez internet.

Oznacza to że nie musicie Państwo utrzymywać w ciągłej gotowości pracownika zatrudnionego na etacie i ponosić wszystkich związanych z tym kosztów. Ponosicie jedynie koszty bezpośredniej pracy, związanej z usunięciem konkretnych awarii czy przeprowadzenie przez Państwa wskazanych prac informatycznych.
Oczywiście taki zakres prac może zostać rozszerzony o wykonanie regularnych bieżących prac informatycznych.

Koszt takiego rozwiązania jest znacznie niższy niż osiągnięcie takiego samego efektu poprzez zatrudnienie na stałe pracownika etatowego.