Realizacje

Przestawiam Państwu listę zrealizowanych przeze mnie projektów w latach 2004-2016.  W związku z faktem, że lista ta jest bardzo długa, ograniczę się do ciekawszych przypadków. Lista ta nie zawiera realizacji objętych tajemnicą.

 1. listopad 2016 – przenosiny informatyczne firmy Fornetti do nowej siedziby, połączone z inwentaryzacją, optymalizacją i odchudzeniem infrastruktury informatycznej. Zostało uruchomione nowe łącze do internetu i wykonana modernizacja systemu monitoringu sieci.
 2. maj 2016 – przygotowanie i realizacja pod względem informatycznym nagłej przeprowadzki zakładu produkcyjnego firmy Helkra z Oławy na Bielany Wrocławskie (do ostatniej chwili klient decydował na poziomie w sprawie wyboru hali produkcyjnej). Przeprowadzka całej infrastruktury informatycznej miała miejsce w dwa dni podczas weekendu i zakończyła się sukcesem. W ramach projektu miała mijsce współpraca w zespole SysMedic.pl oraz z zarządem firmy.
 3. maj 2015 – grudzień 2016 – projekt modernizacji i optymalizacji oraz podniesienia bezpieczeństwa sieci dla Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych. Projekt obejmujmował swoim zakresem szerokie spektrum działań: inwentaryzacja stanu obecnego infrastruktury sieciowej, aktualizacja oprogramowania i firmware urządzeń sieciowych, wymiana i wdrożenie nowoczesnych wielordzeniowych routerów brzegowych, rekonfiguracja poszczególnych podsieci w budynku Instytutu, wdrożenie systemu centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieci, modernizacja systemu backupu centralnego, liczne optymalizacje infrastruktury sieciowej i połączeń sieciowych, wdrożenie centralnego zarządzania systemem antywirusowym, migracja usług pocztowych oraz stron www do zewnętrznego operatora hostingowego, liczne szkolenia dla osoby wdrażanej przez Instytut jako informatyka pierwszego kontaktu. W zakresie tego projektu miała miejsce częsta współpraca z działem programistów Instytutu, podwykonawcami i dostawcami usług (np. WASK) oraz oprogramowania (np. ESET).
 4. listopad 2013 – modernizacja serwerowni dla firmy Fornetti – montaż szafy rackowej 48U, przeniesienie do niej serwerów, wyposażenia sieciowego, zasilania awaryjnego UPS oraz systemu monitoringu CCTV. W zakresie tego projektu miała miejsce współpraca w ramach zespołu SysMedic.pl, z firmą opiekującą się oprogramowaniem sprzedażowo-księgowym oraz z pracownikami firmy Fornetti.
 5. IV kawartał 2012 – projekt optymalizacji sieci komputerowej dla firmy CIT, w ich ówczesnej siedzibie, w budynku Alfa Wrocławskiego Parku Technologicznego. Projekt został zrealizowany we współpracy z zarządem firmy klienta oraz z zespołem SysMedic.pl.
 6. lata 2011 – 2012 – projekt przejęcia, inwentaryzacji i zagospodarowania informatycznego, a następnie konfiguracji sieci komputerowej w budynku po japońskiej firmie, znajdującego się na terenie strefy ekonomicznej w Jelczu-Laskowicach. Budynek składał się z części biurowej oraz hali produkcyjnej. Projekt był realizowany dla włoskiej grupy firm, kapitałowo skupionych wokół firmy Cri-Val. Został on przeprowadzony w większości jednoosobowo, przy niewielkiej pomocy logistycznej ze strony zleceniodawcy.
 7. lata 2010 – 2016 – realizacja licznych projektów stworzenia stron internetowych dla klientów, opartych na systemach CMS Drupal i WordPress we współpracy z agencją reklamową Kompas.
 8. lata 2010 – 2012 – projekt wdrożenia systemu ERP, realizowany dla firmy EBS Ink-Jet Systems. Projekt obejmował analizę zagadnienia i potrzeb, testy różnych systemów ERP, wybór systemu wstępnie spełniającego oczekiwania firmy – OpenERP, wstępne mapowanie procesów biznesowych na potrzeby wdrożenia tego systemu, uruchomienie testowej instancji serwera OpenERP na serwerze w Niemczech, wdrażanie modyfikacji pod kątem dopasowania do procesów biznesowych toczących się w firmie, uruchomienie systemu jako produkcyjny, wdrożenie bezpiecznego dostępu zdalnego do systemu OpenERP dla nowo utworzonego oddziału firmy w Chinach, stworzenia działającej kopii systemu dla chińskiego oddziału firmy a także część modyfikacji pod kątem działania systemu w chińskim oddziale firmy. Projekt był realizowany we współpracy z kierownictwem oraz działem programistów firmy EBS Ink-Jet Systems, a także resztą zespołu SysMedic.pl.
 9. lata 2006 – 2008 – koordynacja, nadzór pod względem informatycznym oraz w części technicznym (monitoring CCTV, system kontroli dostępu, system alarmowy, centrala telefoniczna, nowoczesna serwerownia z chłodzeniem podłogowym) nad uruchomieniem obecnej siedziby firmy TelForceOne przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu a następnie przeprowadzki do tej siedziby całej infrastruktury informatycznej spółki – skala ok. 100 stacji roboczych i ok. 200 pracowników. Kulminacyjnym momentem tego projektu był bezpośredni osobisty nadzór nad przeniesieniem całej tej infrastruktury informatycznej w ramach jednego weekendu – zarządzanie zespołem ok. 15 osób. Po tej przeprowadzce firma ruszyła bez zaburzeń z początkiem kolejnego tygodnia roboczego. W trakcie tego projektu wielokrotna i częsta współpraca z:
  • działem programistów firmy TelForceOne w zakresie przeniesienia i uruchomienia systemu sprzedaży internetowej po przeniesieniu infrastruktury informatycznej do nowej siedziby firmy,
  • licznymi wykonawcami elektrycznymi, instalatorami sieci komputerowych czy monitoringu CCTV w zakresie stworzenia i odbioru okablowania sieci komputerowej, zasilania awaryjnego o mocy 30 kVA dla systemu informatycznego oraz uruchomienia systemu monitoringu CCTV,
  • ekipami klimatyzacyjnymi w zakresie uruchamiania klimatyzacji w serwerowni,
  • firmą Hoffmann AD w zakresie uruchomienia, konfiguracji oraz zintegrowania z systemem komputerowym systemu Advisor Master – systemu kontroli dostępu i alarmowego,
  • ekipami monterskimi firm Orange i TK Telekom w zakresie uruchomienia łącz światłowodowych oraz wielokanałowej usługi ISDN.
 10. lata 2005 – 2008 – koordynacja, kierowanie oraz uczestnictwo w dużym projekcie wdrożenia systemu ERP – Microsoft Dynamics AX dla firmy TelForceOne. W zależności od etapu projektu mój udział polegał na kierowaniu projektem, współzarządzaniu i koordynacji projektu oraz potem uczestnictwa i nadzoru nad jego realizacją. Projekt ten obejmował zagadnienie wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania firmą – począwszy od jego wyboru i rozpoczęcia negocjacji z producentem (rozpatrywani byli producenci: SAP oraz Microsoft), poprzez wybór firmy wdrożeniowej z zaproponowanych przez producenta, mapowanie procesów biznesowych zachodzących w firmie, współpracę z działami programistów firmy TelForceOne oraz firmy wdrożeniowej, wytypowanej przez Microsoft.
 11. rok 2005 – projekt wyboru, nadzoru nad procesem zakupu i wdrożenia agregatu prądotwórczego mocy kilkudziesięciu kVA dla firmy TelForceOne w ich ówczesnej siedzibie pod Wrocławiem. Celem projektu było zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, centralnego punktu pracy zdalnej dla sieci handlowej oraz systemu sprzedaży internetowej firmy w sytuacji dłuższego zaniku zasilania, przekraczającego możliwości systemu zasilania awaryjnego opartego o UPS. W zakresie tego projektu miała miejsce współpraca z dostawcą agregatu oraz podwykonawcami elektrycznymi.
 12. rok 2005 – wdrożenie dla firmy TelForceOne w Psarach pod Wrocławiem redundantnego systemu dwóch łącz internetowych w konfiguracji opartej na protokole BGP, w celu zapewnienia wysokiej dostępności dla systemu sprzedaży internetowej oraz centralnego punktu systemu pracy zdalnej dla sieci handlowej. W zakresie tego projektu miała miejsce intensywna współpraca z dostawcami łącz – ówczesną Telekomunikacją Polską oraz firmą Pro Futuro (później wykupioną przez Netię). W zakresie działań należących do tego projektu znalazło się również uruchomienie w międzynarodowym rejestrze adresacji internetowej RIPE dedykowanej, autonomicznej przestrzeni adresowej dla firmy TelForceOne – czyli tzw. AS.
 13. lata 2004 – 2005 – koordynacja, nadzór pod względem informatycznym oraz w części technicznym (monitoring CCTV, system kontroli dostępu, system alarmowy, centrala telefoniczna) nad uruchomieniem nowej siedziby firmy TelForceOne w Psarach pod Wrocławiem a następnie przeprowadzki do tej siedziby całej infrastruktury informatycznej spółki. W trakcie tego projektu wielokrotna i częsta współpraca z:
  • działem programistów firmy TelForceOne w zakresie przeniesienia i uruchomienia systemu sprzedaży internetowej po przeniesieniu infrastruktury informatycznej do nowej siedziby firmy,
  • licznymi wykonawcami elektrycznymi, instalatorami sieci komputerowych czy monitoringu CCTV w zakresie stworzenia i odbioru okablowania sieci komputerowej, zasilania awaryjnego o mocy 30 kVA dla systemu informatycznego oraz uruchomienia systemu monitoringu CCTV,
  • firmą Hoffmann AD w zakresie uruchomienia, konfiguracji oraz zintegrowania z systemem komputerowym systemu Advisor Master – systemu kontroli dostępu i alarmowego,
  • ekipami monterskimi Telekomunikacji Polskiej w zakresie uruchomienia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii HDSL i wielokanałowej usługi telefonicznej ISDN na nowej siedzibie firmy.
 14. lata 2004 – 2006 – stworzenie koncepcji działania pod względem informatycznym oraz zabezpieczeń scentralizowanego systemu pracy zdalnej dla sieci handlowej firmy TelForceOne oraz spółek powiązanych jak Red Dog czy Teletorium. Następnym etapem projektu było stopniowe wdrażanie tego systemu na kolejno uruchamianych placówkach handlowych w całym kraju, a także w wybranych placówkach w Czechach i na Ukrainie (realizacja zdalna). W ramach tego projektu prowadziłem współpracę z działem programistów firmy TelForceOne w zakresie testów poprawności działania czy usuwania usterek systemu sprzedaży zdalnej.

Przestawiony poniżej list referencyjny dokumentuje fakt, że w latach 2003 – 2008 istotnym okresem w historii mojej firmy Bok 11 Solutions zaliczyć można intensywną i owocną współpracę oraz realizację licznych projektów informatycznych dla grupy kapitałowej TelForceOne S.A. (wcześniej PolTelkom S.A.)
Referencje - Bok 11 SolutionsRealizowane projekty obejmowały bardzo szeroki i długoterminowy zakres działań – począwszy od bieżącego serwisowania stacji roboczych, poprzez rozbudowę i opiekę informatyczną nad całą platformą serwerową i siecią korporacyjną grupy, uruchomienia licznych placówek sieci handlowych, rekonfiguracje i modernizacje sieci w firmach należących do grupy kapitałowej, wdrożeń wielu rozwiązań informatycznych aż do zaprojektowania sieci, doboru wyposażenia i nadzoru nad uruchomieniem całej infrastruktury informatycznej w obecnej siedzibie spółki przy ul. Krakowskiej 119 we Wrocławiu.

Kolejnym bardzo istotnym etapem funkcjonowania Bok 11 Solutions jest w 2010 roku rozpoczęcie działań pod marką SysMedic. Współpraca dwóch profesjonalnych firm jednoosobowych: Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek oraz IT-Doc Maciej Urbaniak stworzyła zgrany i doświadczony zespół wszechstronnych specjalistów IT, który radzi sobie z bardzo różnorodnymi zagadnieniami natury informatycznej. Historia tej współpracy sięga kilku lat wstecz od czasu intensywnej współpracy Bok 11 Solutions z grupą kapitałową TelForceOne S.A.Dodatkowo moja firma uczestniczyła, również w ramach marki SysMedic, we wdrożeniach stron www oraz sklepów w oparciu o systemy CMS dla klientów z różnych branż na zlecenie agencji reklamowej KOMPAS ArtStudio.

Poniżej prezentuję wybrane wdrożenia.