Regulamin świadczenia usług

 1. Oferta usług, świadczonych przez firmę Bok 11 Solutions, zwaną dalej Wykonawcą, dedykowana jest dla firm i klientów indywidualnych, zwanych dalej Klientami.
 2. Przekazanie zgłoszenia przez Klienta w dowolnej formie oraz realizacja usługi dla Klienta jest tożsama z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje, wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny oraz wcześniejszego uprzedzenia. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.bok11.pl.
 5. Za usługi zrealizowane przez firmę Bok 11 Solutions wystawiane są faktury VAT.
 6. Wykonawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za jakiekolwiek oprogramowanie czy dane (zwłaszcza nielegalne czy chronione prawami autorskimi), zgromadzone w sieci teleinformatycznej, sprzęcie komputerowym i serwerowym oraz dowolnych usług, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, będących własnością Klienta czy pozostających w jego dyspozycji.
 7. Wykonawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za jakiekolwiek działania podjęte przez Klienta, jego pracowników, współpracowników lub jakąkolwiek osoby trzecie, za pomocą sieci teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i serwerowego oraz dowolnych usług, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, będących własnością Klienta czy pozostających w jego dyspozycji.
 8. Wykonawca nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych, będących własnością Klienta lub pozostających w jego dyspozycji. Klient jest zobowiązany do własnoręcznego ich zabezpieczenia. Wykonawca może w ramach świadczenia usługi podstawowej lub za dodatkową opłatą doradzić właściwy sposób ich zabezpieczenia lub pomóc Klientowi w zabezpieczeniu tych danych.
 9. Wykonawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za straty poniesione przez Klienta.
 10. Wykonawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, formalnej, finansowej oraz prawnej, za sposób wykorzystania usługi lub jej przedmiotu przez Klienta.
 11. Usługi realizowane są z dojazdem do klienta na obszarze miasta Wrocławia oraz na obszarze Dolnego Śląska w promieniu 50km od Wrocławia.
 12. Dojazd do klienta na terenie miasta Wrocławia jest zawarty w cenie usługi świadczonej z asystą u klienta.
 13. Koszt dojazdu do klienta poza granicami miasta Wrocławia ustalany jest indywidualnie z klientem w każdym przypadku, z uwzględnieniem trasy powrotnej.
 14. Usługi realizowane są zdalnie przez Internet lub telefon (w przypadku istnienia takich możliwości) na obszarze całego kraju.
 15. W ramach świadczonych usług, Wykonawca nie odbiera sprzętu od klientów celem realizacji usługi ani też nie przyjmue sprzętu do naprawy w siedzibie Wykonawcy.
 16. Ceny usług, przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Cennik, mają charakter przykładowy i w praktyce mogą się nieco różnić, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niespodziewanych trudności w realizacji usługi, związanych np. z nietypowym sprzętem czy konfiguracją po stronie klienta lub nietypowym charakterem zlecenia. Ceny te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i powinny być interpretowany wyłącznie jako informacja w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany tych cen bez powiadomienia.
 17. Terminy wizyt lub prac zdalnych u klientów rezerwowane są na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 18. Dane osobowe, przekazywane przez Klientów Wykonawcy, są przetwarzane przez Wykonawcę w związku z realizacją usług świadczonych dla Klientów i nie będą wykorzystywane do celów reklamowych.
 19. Zarezerwowanie terminu wykonania usługi lub spotkania wymaga obustronnego i jednoznacznego potwierdzenia tego terminu poprzez Klienta i Wykonawcę.
 20. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia bez podania przyczyny.
 21. W przypadku niemożliwości zrealizowania usługi z winy leżącej po stronie Klienta, Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40 PLN netto.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.