Tworzenie i prowadzenie dokumentacji informatycznej

Dobrze zorganizowany system informatyczny to nie tylko sprawnie działająca sieć informatyczna, szybkie łącza czy stabilnie i niezawodnie działające komputery ale również kompletna dokumentacja informatyczna. Dokumentacja taka może być prowadzona za pomocą odpowiednich narzędzi lub systemów, w formie elektronicznej ale może oczywiście zostać przeniesiona na formę papierową.

Dokumentację informatyczną sporządza się m.in. aby:
  • prowadzić ewidencję oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych czy serwerach – każda osoba decyzyjna w firmie lub instytucji, odpowiadająca za stan i legalność oprogramowania, powinna znać aktualny stan licencjonowania oprogramowania zainstalowanego na komputerowych firmowych. Nierzadko bowiem stan faktyczny odbiega od stanu wiedzy w tym zakresie – zdarzają się przypadki nieautoryzowanej instalacji oprogramowania przez pracowników czy kradzieży lub zagubienia nośników instalacyjnych czy dokumentów licencyjnych.
  • prowadzić ewidencję sprzętu komputerowego – w każdej dużej czy małej firmie istnieje potrzeba monitorowania ilości i stanu wykorzystywanego sprzętu komputerowego. Jest to istotne zwłaszcza tam, gdzie wykorzystuje się komputery oraz inne urządzenia mobilne czy nośniki wymienne. Im większa firma lub instytucja i im więcej tego rodzaju sprzętu, tym większa potrzeba prowadzenia takiej ewidencji.
  • stworzyć lub zaktualizować plany infrastruktury informatycznej – bardzo przydatne informacje zwłaszcza w firmach czy organizacjach, dysponujących dużą, rozproszoną lub intensywnie rozwijającą się infrastrukturą informatyczną. Im większa sieć komputerowa lub im więcej oddziałów firmy połączonych ze sobą, tym trudniej zarządzać tym systemem bez odpowiedniej dokumentacji. Dodatkowo jest to niezbędny element w przypadku rotacji pracowników związanych z działem IT.
  • uporządkować lub stworzyć instrukcje / regulaminy obsługi oprogramowania lub stanowisk komputerowych – jest to bardzo przydatny dokument w sytuacji, kiedy chcemy wskazać pracownikom właściwe sposoby wykorzystania stanowisk komputerowych czy oprogramowania lub zabronić im niedopuszczalnych praktyk jak instalowanie nielegalnego oprogramowania, przechowywania nielegalnych plików multimedialnych czy wykorzystania komputerów do celów prywatnych,
  • stworzyć i rozwijać politykę bezpieczeństwa informacyjnego w firmie – to kluczowy dokument dla każdej firmy lub organizacji, przetwarzającej dane osobowe, chcącej skutecznie dochować tajemnicy firmowej lub handlowej.

Współpraca z moją firmą pozwoli stworzyć założenia dla takiej dokumentacji, założenia wdrożyć w życie tworząc taką dokumentacje dla firmy czy organizacji a także poprowadzi lub udoskonali istniejącą dokumentację.